VÝBEROVÝ PROCES

Výberový proces

Ľudský kapitál je skutočná hodnota každej spoločnosti, preto mu treba venovať dostatočnú pozornosť. Medzi hlavné kroky patrí kvalitne zrealizovaný výber zamestnancov a ich cielené získavanie. Pomocou prezentovaných metód vám vieme zaručiť, že každý zamestnanec vašej spoločnosti bude tým kľúčovým:

 

RECRUITMENT

Jednou z najzákladnejších potrieb každej spoločnosti je mať kvalitných zamestnancov, ktorí odvádzajú profesionálnu prácu. Problémom ich je nájsť. Nejde iba o zaplátanie prázdneho miesta, ale o nájdenie správneho človeka, ktorý toto miesto naplní.

Pri hľadaní kandidátov vychádzame nielen z popisu pracovného miesta, resp. z kompetenčného modelu, ale aj z firemnej kultúry a zloženia tímu. Hodnotenie vhodnosti kandidátov môžeme na základe vášho priania podporiť aj ďalšími metódami (psychodiagnostika, assessment center, a pod.).

 

HEADHUNTING/EXECUTIVE SEARCH

Ulovíme Vám špičkových a úzko špecializovaných ľudí, ktorých potrebujete, prostredníctvom vyhľadávania a priameho oslovovania na základe vami vytvoreného profilu ideálneho kandidáta. Identifikáciu jeho potenciálu prepájame s kvalitnou diagnostikou jeho osobnosti po odbornej i osobnostnej stránke, čím spárujeme vaše predstavy a požiadavky na kandidáta v spojení s kultúrou a filozofiou vašej spoločnosti.

 

Pri výberových procesoch je výstupom našej práce tzv. profil, v ktorom sa zameriavame na analýzu pracovnej dráhy, na osobnostné charakteristiky, motiváciu a vlastnú sebaprezentáciu kandidáta.

 

Výhody výberového procesu:

  • úspora času na strane klienta,
  • know-how oslovovania uchádzačov,
  • odborný dohľad nad výberom kľúčových kandidátov,
  • psychologické posúdenie kandidátov,
  • nerobíme záplaty, miesta napĺňame charakterom odetým v ľudskosti a profesionalite.