SLUŽBY

*V rámci každej nami ponúkanej služby poskytujeme spätnú väzbu a vypracovávame správu.
*Ako doplnkovú službu ponúkame testovanie prostredníctvom psychologických a psychodiagnostických metód.

Výberový proces

Development Center

Assessment Center

Kariérne poradenstvo

Outplacement

Rozvojové aktivity

Krízová intervencia

Personálny audit

Komunikačný audit