ROZVOJOVÉ AKTIVITY

Rozvojové aktivity

Cestou ako stimulovať potenciál Vašich zamestnancov a efektívnou formou vzdelávania im pomôcť prekonať problémy pri plnení pracovných povinností sú práve rozvojové aktivity. Z nášho portfólia rozvojových aktivít vám ponúkame:

 

WORKSHOP

Prostredníctvom kvalifikovaných lektorov zaškolíme vašich zamestnancov. Modelové situácie, brainstorming a mentálne mapy napomáhajú hlbšie porozumieť a uchopiť informácie potrebné pre hodnotnejšie zvládnutie situácií na pracovisku. Pre realizáciu workshopu je nutné byť v témach aspoň čiastočne orientovaný, čo napomáha lepšiemu uchopeniu témy a identifikácii rezervných oblastí, ktorým sa počas workshopu môžeme venovať bližšie. Úlohou lektora je byť moderátorom a facilitátorom skupiny, ktorý spoluprácu smeruje k vopred stanovenému cieľu.

 

TEAMBUILDING

Poznať svoj tím a udržiavať tímového ducha je nezanedbateľnou súčasťou spolupráce a zdravo fungujúcej spoločnosti. Hovoríme o nenásilnej metóde, v ktorej pomocou rôznych modelových úloh objavíte silné a rezervné stránky tímu, prelomíte komunikačné bariéry, vyvediete zamestnancov z ich rutiny, no zároveň ich rozviniete v oblastiach, ktoré sa pracovného výkonu týkajú.

 

TRÉNINGY

Tréningy realizujeme dynamickou formou vzdelávania prostredníctvom spojenia vlastného zážitku a cieleného rozvoja zručností a schopností. Preferujeme školu hrou a akčné modelové situácie vsadené do indoor alebo outdoor prostredia. Cieľom je poskytnúť účastníkom nielen potrebné znalosti, ale aj reálnu skúsenosť spolu s vedomím vlastnej sily a schopnosti realizovať inovatívne postupy pri práci. Téma tréningu je otvorená vzhľadom k Vašim potrebám a požiadavkám.

 

Výhody rozvojových aktivít:

  • identifikácia potenciálu a rozvojových oblastí dynamickou a hravou formou,
  • posúdenie vzťahovej a kompetenčnej úrovne tímu mimo pracovného prostredia,
  • provokuje dobrovoľnú spoluprácu cez modelové situácie kopírujúce potreby tímu,
  • posilňuje pozitívne vzťahy členov tímu, čím zefektívňuje celkovú tímovú spoluprácu,
  • zážitkovou formou upevňuje pozitívne a chcené vlastnosti tímu, zjemňuje problémové prvky,
  • zlepšuje otvorenú a priamu komunikáciu,
  • prostredníctvom individuálneho i vzájomného poznania členov tímu upevňuje ich dôveru a pocit súdržnosti, čím podporuje konštruktívnu spätnú väzbu a radosť zo spoločných aktivít.