PERSONÁLNY AUDIT

Personálny audit

V personálnej oblasti predstavuje pojem personálny audit analýzu súčasného stavu ľudských zdrojov v spoločnosti. Tá pozostáva zo zmapovania silných i rezervných stránok Vašich pracovníkov a rozanalyzovania skutočností, v dôsledku ktorých Vaši zamestnanci budú pracovať efektívnejšie. Na základe zistení sa formulujú potreby spoločnosti, zmeny v organizačnej štruktúre alebo tiež špecifické rozvojové oblasti zamestnancov.

 

Výhody:

  • definovanie kompetencií a charakteristík pre jednotlivé pracovné pozície,
  • formulácia osobných a profesionálnych dispozícií v spojitosti s pracovným pozíciami,
  • profesionálne získavanie spätnej väzby od zamestnancov prostredníctvom objektívnych metód,
  • nastavenie motivačnej zložky spoločnosti (odmeny, benefity, individuálne ohodnotenie, a pod.)
  • návrh strategického rozvoja spoločnosti a jej zamestnancov.