OUTPLACEMENT

Outplacement

Aby manažment v ťažkých situáciách zabezpečil kontinuitu a prežitie firmy musí pristúpiť k realizácii ozdravných opatrení. Medzi nimi sú často rôzne organizačné zmeny, ktoré sprevádza znižovanie počtu pracovníkov. V rámci našich skúseností ide o neľahkú krízovú situáciu nielen pre spoločnosť, ale i pre samotných zamestnancov.

 

Cieľom outplacementu je zmierniť negatívny dopad zmeny prostredníctvom komplexného podporného prístupu na zvládnutie takých situácií, aby ste vy a vaša spoločnosť nestratili tvár. Vďaka osobným stretnutiam, skupinovým konzultáciám a riadeným diskusiám poskytujeme okamžitú pomoc orientovanú na aktívnu zmenu, ktorú prepustení zamestnanci potrebujú v novej životnej situácii.

 

Výhody:

  • zmena myslenia, prístupu k situácii, komunikácie a sebapoznania,
  • pomoc v psychickej adaptácii na aktuálnu skutočnosť,
  • odborné poradenstvo ohľadom ďalšieho smerovania profesijnej dráhy,
  • pomoc pri identifikácii zručností využiteľných v budúcom zamestnaní
  • zachovanie pozitívneho obrazu o spoločnosti.