O nás

Naša personálno-poradenská spoločnosť vznikla v roku 1998. Od začiatku pracujeme spôsobom, ktorým pre našich klientov zabezpečujeme prostredie dôvery a dlhodobej zmyselnej spolupráce.

Ponúkame široké spektrum služieb v oblasti ľudských zdrojov, ktoré pramenia z požiadaviek klientov a pracovného trhu. Pridanú hodnotu našej spoločnosti tvorí flexibilita – flexibilita myslenia a individuálneho prístupu, pretože po dôkladnej identifikácii vašich potrieb vieme navrhnúť produkt špecifický práve pre vás. V spolupráci s partnermi kladieme dôraz na odbornosť, korektnosť a autentický prístup. Vo svojom odbore sme profesionálmi, pracujeme rýchlo a efektívne, so zmyslom pre detail.

Vízia a hodnoty

Vízia je slovo obsahujúce hodnoty jednotlivca, jeho ambície a vlastnú vnútornú motiváciu. Tie sa prelínajú a sú v súlade s hodnotami, ambíciami a motiváciou spoločnosti kráčať ďalej i cez prekážky, ktoré so sebou prináša trh.

Primárnou víziou spoločnosti je teda pokračovať v individuálnom prístupe ku klientom, ktorý zabezpečuje autentickosť a možnosť reflektovať ich potreby bez obmedzení.

 

Hodnoty spoločnosti sa odvíjajú už od samotného vzniku názvu. Ten vznikol z latinského slova a v preklade znamená dôvera. Dôvera bola základom pre vznik spoločnosti a súčasne reprezentuje hlavnú hodnotu našej práce, kvalitu vzťahu k človeku – ku klientovi. Medzi ďalšie hodnoty, ktoré v prístupe k iným vyznávame sú:

autentickosť

individuálny prístup

korektnosť

profesionalita

etickosť

ľudskosť

Sme presvedčení, že sloboda mysle a hľadanie riešení s pozadím odbornej kompetentnosti našich zamestnancov sú najlepšími predpokladmi pre získanie statusu plnohodnotného partnera pre oblasť ľudských zdrojov. Umožňuje nám denne vytvárať nové produkty a nové prístupy, byť bližšie k vám a byť tam včas.