KRÍZOVÁ INTERVENCIA

Krízová intervencia

Komunikácia s človekom, ktorý prežil traumu, býva náročná najmä pri poklese jeho pracovného výkonu. Krízová intervencia sa snaží minimalizovať ohrozenie zamestnanca. Má ho podporiť v tom, aby sa jeho schopnosť cítiť, uvažovať a hľadať východiská čo najrýchlejšie dostala na obvyklú, aspoň funkčnú úroveň. Jej cieľom je predísť deštruktívnym spôsobom riešenia situácie a posilniť schopnosť zamestnanca vyrovnať sa so záťažou tak, aby jeho adaptácia podporila jeho rast a integritu.

 

Výhody:

  • urýchlenie návratu zamestnanca do pracovného procesu,
  • podpora v rámci osobných vzťahov a všetkých problémov, ktoré daný človek aktuálne prežíva,
  • obnovenie emocionálnej istoty, zdravého sebavedomia a práca s vnútorným napätím.