KOMUNIKAČNÝ AUDIT

Komunikačný audit

Cieľom komunikačného auditu dôkladným zmapovaním frekvencie, úrovne a kvality komunikačných tokov zistiť rezervy v komunikácii a ich vplyv na celkovú efektivitu práce. Na základe analýzy následne tvoríme akčný plán poskytujúci možnosti, ktorými vieme naštartovať komunikačné procesy tak, aby dopomáhali k efektivite spoločnosti ako celku.

 

Výhody:

  • analýza komunikačnej siete nezainteresovaného odborníka,
  • definovanie problémových komunikačných oblastí,
  • vyhodnotenie pomeru kvantita vs. kvalita komunikačných tokov,
  • návrh cieleného postupu zameraný na skvalitnenie komunikačnej stratégie spoločnosti.