KARIÉRNE PORADENSTVO

Kariérne poradenstvo

S pohľadom na vývoj a súčasný trh práce sa stretávame s potrebou ľudí spoznať samých seba, vnímať svoje kvality a vidieť možnosti ich využitia. Cieľom kariérneho poradenstva je poskytnúť Vám reálny náhľad na Vaše schopnosti, zručnosti a možnosti. Poradíme Vám aké sú Vaše silné stránky, ako ich podporiť, zvýrazniť a kam nasmerovať Vašu energiu pri ich rozvoji.

 

Výhody:

  • objektívne informácie o Vašich schopnostiach, zručnostiach a potenciáli
  • sprostredkované prostredníctvom psychodiagnostických metód a testov,
  • identifikácia silných a rezervných stránok osobnosti,
  • individuálny prístup,
  • priama spätná väzba,
  • diskusia so zameraním na štruktúru a obsah životopisu či motivačného listu,
  • poradenstvo v spojitosti so zmenou práce.