DEVELOPMENT CENTER

Development Center

Poznajte kompetencie a potenciál vašich zamestnancov.

 

Je to hodnotiaca metóda zameraná na posúdenie zamestnancov s cieľom ich ďalšieho rozvoja. Našou prioritou je zhodnotiť kariérny, osobnostný i profesionálny potenciál vašich zamestnancov a navrhnúť spôsob ich ďalšieho vzdelávania. Vďaka kvalitnej diagnostike oblastí rozvoja sa vaši zamestnanci stanú sebavedomejšími a angažovanejšími. Na základe výstupov vám navrhneme, aké tréningy sú pre vašich pracovníkov vhodné, ako ich vzdelávať, na čom majú jednotliví zamestnanci viac pracovať, aby ste dosiahli žiaduce pracovné výsledky.

 

Výhody:

  • cielené zisťovanie potenciálu zamestnancov vo vzťahu k možnostiam ich rastu,
  • individuálne posúdenie každého účastníka,
  • definícia tímových potrieb.