COACHING

Coaching

Ide o techniku zameranú na správne kladenie otázok, prostredníctvom ktorých couchovaný nachádza informácie a spätný pohľad na svoje správanie a uvažovanie. V konečnom dôsledku má couching dopad aj na budúcnosť, nakoľko získané informácie slúžia ako odrazový mostík pri hľadaní nových, dovtedy nevidených riešení.

 

Priblíženie procesu coachingu:

 • rôznorodé zameranie, témy si zamestnanec vyberá podľa aktuálneho
 • nastavenia, dajú sa meniť aj v priebehu coachingu,
 • stretnutie trvá v závislosti od dohody a riešeného problému,
 • tvorba vzájomne diskrétneho vzťahu,
 • vhodný aj pre začínajúcich pracovníkov v procese adaptácie.

 

Výhody:

 • identifikácia potenciálu zamestnanca,
 • podpora silných stránok osobnosti a práca s rezervnými vlastnosťami a zručnosťami,
 • atmosféra dôvery a otvorenosti,
 • efekt prenesený aj na prácu celého tímu,
 • osvojenie nových možností riešenia problémov a náročných situácií,
 • prínosné nielen pre pracovnú oblasť, ale i pre osobný život.