ASSESSMENT CENTER

Assessment Center (AC)

Znížte riziko omylu pri rozhodovaní o tom, komu zveríte budúcnosť podniku na minimum a poriadne si ho otestujte reálnymi úlohami.

 

Správanie adeptov môžete hodnotiť priamo v modelových situáciách a v prípadových štúdiách, v ktorých riešia situácie z reálnej praxe a ktoré simulujú požadované správanie. Raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Súčasťou metódy je aj psychodiagnostika a preto AC umožňuje spoľahlivý výber najvhodnejšieho kandidáta na danú pozíciu z externých alebo interných zdrojov.

 

Výhody:

  • školení a skúsení hodnotitelia,
  • modelové situácie,
  • osobný feedback,
  • využitie skupinovej dynamiky.